Nieuwsbrief Adviesraden

Waterstofbeleid

Wat is een realistisch perspectief voor waterstof als grondstof en/of als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie en wat betekent dat voor de inzet van de rijksoverheid en anderen? Deze vraag stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zich in het kader van het adviestraject over Waterstofbeleid. Het streven is dit advies in juni 2020 af te ronden.

Waterstof kan op twee manieren een rol spelen bij het verduurzamen van de Nederlandse economie: als energiedrager én als grondstof voor de industrie. Zowel het klimaatakkoord en het klimaatplan als de toekomstscenario’s van verschillende sectoren dichten waterstof een belangrijke rol toe. Ook internationaal is er veel aandacht voor waterstof, getuige de vele strategieën, visies, rapporten en investeringen van overheden en wereldwijd opererende bedrijven. De potentie van waterstof is dan ook groot. Vanwege de hogere kosten voor waterstof in verhouding tot elektriciteit en fossiele bronnen wordt waterstof echter nog nauwelijks ingezet als energiedrager. De verwachting is echter dat prijzen gaan dalen en dat waterstof rond 2050 een grote rol speelt in de vier sectoren industrie, energievoorziening, gebouwde omgeving en mobiliteit.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden