Nieuwsbrief Adviesraden

Vrijheid van wetenschapsbeoefening (KNAW)

Spelen in Nederland zelfcensuur en beperking van de diversiteit van perspectieven een rol in de wetenschap? Over die vraag buigt de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) zich in een binnenkort te verschijnen briefadvies in reactie op de motie Straus-Duisenberg. De KNAW beschouwt de kwestie in een breed perspectief beschouwen en doet aanbevelingen voor het bewaken van een vrije wetenschapsbeoefening in Nederland. 

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden