Nieuwsbrief Adviesraden

Vrijheid van onderwijs (Onderwijsraad)

Wat betekenen de vrijheid van onderwijs en de rol van artikel 23 van de Grondwet in de huidige samenleving? De Onderwijsraad grijpt zijn honderdjarig bestaan aan om deze betekenis te verkennen.

De grondwetsbepaling biedt al ruim een eeuw een kader waarbinnen de vrijheid van onderwijs en de verantwoordelijkheid van de overheid om zorg te dragen voor het onderwijs tegen elkaar worden afgewogen. Er ligt een visie in besloten op de verhoudingen tussen de overheid en het onderwijsveld en op hun wederzijdse begrenzing. Als constitutioneel kader voor een onderwijsbestel in een open en pluriforme samenleving is artikel 23 van de Grondwet van grote waarde. Om die waarde te blijven behouden, hoort de bepaling levend te zijn en in roerige tijden houvast te bieden. Tegelijk krijgt het constitutioneel kader steeds betekenis in wisselwerking met veranderingen in de politiek en de samenleving en behoeft de uitwerking ervan zo nu en dan onderhoud.

De verkenning zal naar verwachting in december 2019 verschijnen.

Nieuwsbrief Adviesraden