Nieuwsbrief Adviesraden

Veranderend Ouderschap en Migratie (ACVZ)

Wat betekent juridisch meerouderschap en meerpersoonsgezag (van 3 tot 4 personen) voor het vreemdelingenrecht? Hoe dient in het vreemdelingenrecht te worden omgegaan met meeroudergezinnen? Hoe kan worden voorkomen dat meerouderschap of meerpersoonsgezag gebruikt wordt met als enig doel om een verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen? En wat zijn de gevolgen van een wettelijke draagmoederschapsregeling voor het vreemdelingenrecht? Deze vragen beantwoordt de ACVZ in haar advies 'Veranderend Ouderschap en Migratie'. 

De minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vroegen de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) op 9 april 2018 hoe kan worden voorkomen dat de regelingen die de Staatscommissie Herijking Ouderschap in haar rapport voorstelt, kunnen worden gebruikt met als uitsluitend oogmerk de verblijfsaanspraak van ouders in Nederland. De ACVZ publiceert haar advies in de tweede helft van januari 2019.

 

Nieuwsbrief Adviesraden