Nieuwsbrief Adviesraden

Wat vragen de actuele transities van overheid en samenleving? Hoe kunnen wetenschap, technologie en innovatie bijdragen aan transities? En welke rol zou de overheid daarbij moeten vervullen om haar ambities rond transities te realiseren? Dit zijn vragen die de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) wil beantwoorden in het advies over transities dat de raad op dit moment in voorbereiding heeft. Publicatie van het advies staat gepland voor 7 februari 2020.

Nederland maakt zich op voor een aantal grootschalige transities, zoals de energietransitie. Bij al deze transities gaat het om structurele veranderingen waarin sociaal-culturele, economische, technologische en politieke ontwikkelingen nauw met elkaar verweven zijn. Wetenschap, technologie en innovatie spelen een belangrijke rol in de manier waarop wij vorm en richting geven aan transities.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden