Nieuwsbrief Adviesraden

Toekomstverkenning cultuurbeleid (Raad voor Cultuur)

Op 30 januari gaf minister Bussemaker (OCW) het startschot voor de toekomstkomstverkenning van het cultuurbeleid in Nederland. Bussemaker vraagt de Raad voor Cultuur om de mogelijkheden te verkennen van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Daarnaast vraagt de minister de raad om per sector – podiumkunsten, beeldende kunst, architectuur en stedenbouw, creatieve industrie, musea, letteren en bibliotheken, audiovisuele sector – trends en ontwikkelingen te duiden. 

In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de raad dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde de raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad. Zij wil de verkenning en de sectoradviezen in oktober 2017 ontvangen. 

Nieuwsbrief Adviesraden