Nieuwsbrief Adviesraden

Toegepast onderzoek (AWTI)

Wat kan de toekomstige functie van toegepast onderzoek zijn en welke rol heeft de overheid daarin? Welke institutionalisering en aansturing horen daarbij? Op welke manier moet het toegepast onderzoek gefinancierd worden? En wat betekent dit voor de TO2-instellingen TNO, DLO, ECN, NLR, Deltares en MARIN? Deze vragen stelt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) centraal in het project ‘Toegepast onderzoek’. Daarbij richt de AWTI zich op de functie van mede uit publieke middelen gefinancierd toegepast onderzoek en op de  inrichting van het stelsel.

Van oudsher worden de instituten voor toegepast onderzoek (TO2) gezien als de brug tussen wetenschap en toepassing. De overheid financiert deze instituten om redenen van marktfalen (precompetitieve kennisvragen die bedrijven zelf onvoldoende oppakken), publieke belangen, het borgen van onafhankelijkheid van maatschappelijke relevant onderzoek, en om een stevige kennisbasis (en onderzoeksfaciliteiten) in stand te houden en ontwikkelen. De rol en de positie van de TO2-instituten is echter onduidelijker geworden. Ze opereren in een sterk veranderende omgeving.

Het advies over toegepast onderzoek verschijnt naar verwachting rond de zomer van 2017.

Nieuwsbrief Adviesraden