Nieuwsbrief Adviesraden

Toegankelijkheid van data uit publieke en semipublieke administraties voor onderzoek (KNAW)

Met open data kan waardevol onderzoek worden gedaan, ook voor beleid. Data zijn toegankelijk via huidige structuren, waarbij het Centraal Bureau voor de Statistiek een belangrijke rol speelt, maar er zijn wellicht ook nieuwe structuren om de toegankelijkheid verder te verbeteren. Tegelijk dient de privacy van burgers voldoende te worden beschermd. Hoe kunnen de relevante databases dan toegankelijk worden gemaakt voor onderzoek? Hierover gaat het advies over de toegankelijkheid van data uit (semi)publieke administraties voor onderzoek dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in juni zal uitbrengen.

Meer informatie

Factsheet mens-diercombinaties

Verder wordt begin juli een factsheet verwacht over mens-diercombinaties. De Gezondheidsraad zal dit factsheet gebruiken als bron voor haar advies over wetgeving op dat terrein, met name de Embryowet. Mens-diercombinaties worden in laboratoria gemaakt door bijvoorbeeld dierlijke celkernen in menselijke cellen te plaatsen. Hiermee wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het gaat om twee nieuwe technieken, cybriden en iPS-chimaeren.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden