Nieuwsbrief Adviesraden

Toegang tot de stad (Rli)

In hoeverre zijn er verschillen tussen groepen in de mate van toegang tot onze steden op het gebied van wonen, vervoer en de publieke ruimte? Nemen die verschillen toe? Is dat problematisch en op welke wijze kan hierop worden gestuurd? Deze vragen stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zich in het advies Toegang tot de stad. De verwachting is dat het advies in het najaar van 2020 wordt uitgebracht.

Er zijn verschillende signalen dat er spanning staat op de stad, dat de toegang voor verschillende groepen niet vanzelfsprekend is. De wachtlijsten voor sociale woningen worden steeds langer. Het aantal dak- en thuislozen kent een sterke toename en zij hebben bovendien een steeds bredere herkomst. In steeds grotere delen van steden is het lastig om een woning te vinden voor groepen met lage en middeninkomens, zoals bijvoorbeeld leraren, verpleegkundigen, taxichauffeurs, schoonmakers en politieagenten. In andere wijken treedt een concentratie op van kansarme bewoners en bewoners met problemen. Bovendien is het aanbod van maatschappelijke voorzieningen, zoals bibliotheken en welzijn in de afgelopen jaren verschraald..

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden