Nieuwsbrief Adviesraden

Talen voor Nederland (KNAW)

Welke betekenis heeft het om goed Nederlands te kunnen spreken, en welke andere talen zijn voor ons land van belang? Welk verschil kunnen talen maken voor bijvoorbeeld de economie, de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en terrorismebestrijding? Hoe kan worden geborgd dat de talenkennis breed en goed genoeg is? Deze vragen staan centraal in deze KNAW-verkenning naar de gewenste talenkennis in Nederland.

Het doel van de verkenning is een coherente visie te formuleren op de positie van taal en cultuur in de Nederlandse samenleving, binnen en buiten de wetenschap en binnen en buiten het onderwijs. De centrale vraag is welke kennis van talen en culturen Nederland nodig heeft.

Het KNAW-advies verschijnt begin 2018.

Nieuwsbrief Adviesraden