Nieuwsbrief Adviesraden

Sturing aan sleuteltechnologieën (AWTI)

Nieuwe technologieën, met name de zogeheten sleuteltechnologieën, staan wereldwijd in de belangstelling. Wat kan de Nederlandse overheid doen om de kansen van sleuteltechnologieën te benutten en tegelijkertijd de ongewenste effecten ervan tegen te gaan? Is Nederland al op de goede weg of is meer of ander beleid nodig? Over deze vragen bereidt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie een advies voor.

Sleuteltechnologieën zijn clusters van technologieën die ten grondslag liggen aan specifieke toepassingen in uiteenlopende economische en maatschappelijke domeinen. In het advies zal de AWTI ingaan op manieren waarop Nederland de ontwikkeling van sleuteltechnologieën kan versterken, de kansen kan verzilveren en kan zorgen voor een goede maatschappelijke inbedding.

Het advies over Sturing aan sleuteltechnologieën wordt begin 2020 verwacht.

Meer informatie
 

Nieuwsbrief Adviesraden