Nieuwsbrief Adviesraden

Sturing aan sleuteltechnologieën (AWTI)

Wat moet de Nederlandse regering doen om de mogelijkheden van sleuteltechnologieën optimaal te benutten en de negatieve effecten ervan te beheersen? Dat is de centrale vraag in het advies dat de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) op dit moment voorbereidt. Het advies wordt gepubliceerd op 20 januari 2020.

Nieuwe technologieën, met name de zogeheten sleuteltechnologieën, staan wereldwijd in de belangstelling. Naar verwachting zullen sleuteltechnologieën – clusters van technologieën die ten grondslag liggen aan specifieke toepassingen in uiteenlopende economische en maatschappelijke domeinen – bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd roepen nieuwe technologieën ook nieuwe maatschappelijke vragen op.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden