Nieuwsbrief Adviesraden

Sport en bewegen in het onderwijs (RVS, Onderwijsraad, Nederlandse Sportraad)

Onderzoek laat zien dat sport en bewegen op school van grote waarde is voor kinderen en jongeren. Het helpt om gezond te blijven, draagt bij aan betere leerprestaties en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Scholen vervullen daarbij een belangrijke rol. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de Onderwijsraad en de Nederlandse Sportraad werken daarom aan een advies over sport, bewegen en onderwijs. Met dit advies beogen de drie raden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sport en bewegen in het onderwijs. Het advies wordt in de loop van 2018 verwacht. 

Op 8 februari jl. vond een dialoogbijeenkomst op basisschool De Springbok in Den Haag. Daarin gaven uiteenlopende aanwezigen uit wetenschap, beleid en praktijk lessen mee over successen, kansen en uitdagingen uit de huidige praktijk. 

Nieuwsbrief Adviesraden