Nieuwsbrief Adviesraden

Sociale inclusie van leerlingen met een beperking (Onderwijsraad)

Hoe kan het onderwijs zo worden ingericht dat leerlingen met een beperking nu en in de toekomst zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving? Hoe kunnen belemmeringen in het onderwijs die sociale inclusie in de weg staan, worden weggenomen? Wie heeft welke verantwoordelijkheid hierbij? Dit zijn vragen waarover de Onderwijsraad zich buigt in zijn komende advies over de sociale inclusie van leerlingen met een beperking. Met zijn advies wil de raad een richting aangeven voor de verdere ontwikkeling van dit beleid op de lange termijn.

Sociale inclusie betekent dat mensen met een lichamelijke en/of mentale beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Met het oog op de verdere ontwikkeling van het beleid ‘Passend Onderwijs’ gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs kan bijdragen aan de sociale inclusie van leerlingen met een beperking, voor nu en voor hun toekomst. Het advies staat gepland voor het voorjaar van 2020.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden