Nieuwsbrief Adviesraden

Situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse taal en cultuur (KNAW)

De universitaire studie Nederlandse taal en cultuur heeft te maken met teruglopende studentaantallen: gedurende de laatste vijf jaar zijn die met zo’n 30 procent gedaald. Dit kan leiden tot een tekort aan leraren, en zeker aan leraren met een wetenschappelijke opleiding. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) daarom gevraagd een advies uit te brengen over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse taal en cultuur en daarbij oplossingsrichtingen te schetsen die zijn gericht op het vergroten van het aantal studenten.

Dit advies zal in de winter van 2019 verschijnen.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden