Nieuwsbrief Adviesraden

Secundaire migratie (ACVZ)

Hoe gaan EU+-lidstaten om met secundaire migratie van asielzoekers? En kan Nederland hier lering uit trekken? Dit is de hoofdonderzoeksvraag van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) naar aanleiding van het verzoek van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers om te adviseren over de aanpak van secundaire migratiestromen van asielzoekers.

De ACVZ heeft hiervoor onderzoek verricht in tien lidstaten. In een uitgebreid onderzoeksrapport en een bondig advies zal de commissie ingaan op de omvang en kenmerken van deze ‘secundaire migratie’, de perceptie van beleidsmakers en andere respondenten op deze problematiek, de maatregelen die verschillende lidstaten nemen om secundaire migratie tegen te gaan en de effecten van deze maatregelen. Tot slot zal de commissie enkele aanbevelingen doen om secundaire migratie van asielzoekers beter te managen.

In november 2019 publiceert de adviescommissie de resultaten van haar onderzoek naar doormigratie van asielzoekers na aankomst in Europa, binnen de EU. Lees alvast meer hierover in het eerder gepubliceerde plan van aanpak van dit onderzoek.

Nieuwsbrief Adviesraden