Nieuwsbrief Adviesraden

Regulering van zorgberoepen (RVS)

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen schuurt de Wet BIG - sinds 1993 het hart van de regulering van beroepen in de zorg - steeds meer met de praktijk van zorgverlening. Denk aan het gegeven dat zorg steeds meer in netwerkverband wordt geleverd, terwijl de Wet BIG de individuele zorgverlener als aangrijpingspunt heeft. Daarom heeft Minister Bruins voor Medische zorg en Sport de RVS gevraagd hem te adviseren over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG. Lees hier de adviesaanvraag van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De RVS is momenteel bezig met dit advies. De Raad heeft een veldraadpleging onder werkenden in de zorg gehouden. Ook plaatst de Raad diverse blogs over specifieke onderwerpen van beroepenregulering. Lees hier de blog van Leo Ottes.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden