Nieuwsbrief Adviesraden

Politieke betrokkenheid jongeren (ROB)

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) vindt het belangrijk dat iedereen betrokken is bij de Nederlandse democratie, ook jongeren. Daarom onderzoekt de Raad hoe de politieke betrokkenheid van jongeren (15 t/m 25 jaar) kan worden vergroot. 

Als onderdeel van het onderzoek is de ROB een middag in gesprek gegaan met zo’n vijftig betrokken jongeren om argumenten voor en tegen het verlagen van de leeftijd waarop je mag stemmen, te verzamelen.

Verder heeft de ROB een blog- en vlogwedstrijd uitgeschreven. Jongeren wordt gevraagd in een blog of vlog de vraag te beantwoorden: Hoe vind jij dat de stem van jongeren het best kan worden gehoord in de politiek? Door de leeftijd waarop je mag stemmen te verlagen van 18 naar 16? Of op een andere manier? 

Voor de blog- en vlogwedstrijd is een animatiefilm ontwikkeld. Ook wordt er geadverteerd op Instagram. 

De uitkomst van het onderzoek wordt 24 juni 2019 gepresenteerd. 

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden