Nieuwsbrief Adviesraden

Optimale verhouding talent-, thematische en vrije onderzoeksprogramma’s NWO (KNAW)

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zal op verzoek van de minister van OCW adviseren over de optimale verhouding van programma’s voor talent, voor vrij onderzoek (open/vrije competitie) en voor thematisch onderzoek. Hierbij zal de KNAW in kaart brengen hoe de situatie is met betrekking tot middelen voor talent, voor vrij onderzoek (anders dan talent) en thematisch onderzoek in landen die vergelijkbaar zijn Nederland. Het adviesrapport verschijnt uiterlijk eind 2019.

Meer informatie 

Nieuwsbrief Adviesraden