Nieuwsbrief Adviesraden

Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen (RVS)

Welke alternatieve ontwikkelingroutes voor nieuwe geneesmiddelen zijn er mogelijk waardoor middelen (veel) goedkoper en sneller voor patiënten beschikbaar komen? Wat kan de Nederlandse overheid doen om veelbelovende alternatieven te stimuleren? Hoe kan de valorisatie worden verbeterd, ook voor geneesmiddelen die op de ‘klassieke’ manier worden ontwikkeld? 

Deze vragen stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving centraal in een antwoord dat hij voorbereidt op de adviesaanvraag van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Zij vroeg de RVS te adviseren over een efficiëntere ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en over alternatieve ontwikkelmodellen. Daarnaast vroeg de minister aandacht voor de verhouding tussen publieke en private revenuen.

Het advies verschijnt in november 2017.

Nieuwsbrief Adviesraden