Nieuwsbrief Adviesraden

Onderwijsondersteuning (Onderwijsraad)

Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk? Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid en scholen hierin? Deze vragen beantwoordt de Onderwijsraad in het advies over onderwijsondersteuning dat hij op dit moment, op verzoek van de regering, in voorbereiding heeft.

Het advies betreft de volgende onderwijssectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het hoger onderwijs komt in het advies niet als ‘afnemer’ van onderwijsondersteuning aan de orde, maar wel als ‘aanbieder’ van ondersteuning.

Wilt u bijdragen aan de voorbereiding van dit advies? Dan kunt u uw reactie sturen naar ondersteuning@remove-this.onderwijsraad.nl. Reageren is mogelijk tot 1 juli 2019.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden