Nieuwsbrief Adviesraden

Nieuw project ‘Onzekerheid en onbehagen’ (WRR)

Maatschappelijk onbehagen is voor velen in ‘Den Haag’ en omstreken een aanhoudend punt van zorg. Maar wat is precies de oorzaak van dit onbehagen? Belangrijk daarbij is differentiatie naar maatschappelijke groepen. Sommige groepen lijken geen probleem te hebben met onzekerheid, of deze zelfs positief te waarderen. Bij andere groepen vertaalt onzekerheid zich echter in onbehagen.

In dit project onderzoekt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wat de invloed is van individuele onzekerheid (‘precariousness’) op maatschappelijk onbehagen. Hypothese daarbij is dat de (waargenomen) controle over het eigen leven hierin een cruciale rol speelt. Door te onderzoeken hoe gevoelens van onzekerheid en controle zich hebben ontwikkeld, en op basis daarvan aanbevelingen te doen, wil de raad een nieuwe impuls geven aan het enigszins vastgelopen debat over onbehagen

Meer informatie 

Nieuwsbrief Adviesraden