Nieuwsbrief Adviesraden

Nieuw project ‘Digitale ontwrichting’ (WRR)

Hoe kan Nederland omgaan met een mogelijke cyberramp? Wat zijn kwetsbare sectoren en/of infrastructuren en waarom? Hoe ontvouwt een incident zich in de praktijk, welke ontwrichtende effecten zijn te verwachten en in hoeverre kunnen we ons daarop voorbereiden? En wat zijn de rol en verantwoordelijkheid van de overheid voor veerkracht bij, omgang met en afhandeling van digitale ontwrichting?

Cybersecurity heeft inmiddels volop de aandacht, de fase na een cyberramp lijkt echter minder in beeld. Recent is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over dit onderwerp daarom een adviestraject gestart. De raad beoogt het bewustzijn van de gevolgen van digitale ontwrichting te vergroten en handvatten te bieden voor een goede voorbereiding. 

Meer informatie 

Nieuwsbrief Adviesraden