Nieuwsbrief Adviesraden

Nieuw project 'Democratie en digitalisering (ROB)

De samenleving wordt in hoog tempo digitaler: communicatie wordt globaal en vindt plaats in a split second, internetplatforms bieden makkelijk toegang tot nieuwe vormen van dienstverlening waardoor mensen op hun wenken bediend worden. Maar er zijn ook schaduwzijden. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) onderzoekt daarom, mede op verzoek van de minister van BZK, de kansen en risico’s van digitalisering voor onze democratie.

Een eerste bijeenkomst over dit onderwerp is gehouden op 19 juni, onder leiding van Secretaris-Generaal Maarten Schurink.

Nieuwsbrief Adviesraden