Nieuwsbrief Adviesraden

Nederlands Verdient mee; hoe de aantrekkelijkheid van de studie te vergroten (KNAW)

Wat is nodig om meer studenten te laten instromen bij de universitaire opleidingen Nederlandse taal en cultuur? Gedurende de laatste vijf jaar zijn de studentenaantallen voor deze studie met zo’n 30 procent gedaald. Dit kan leiden tot een tekort aan leraren, en zeker aan leraren met een wetenschappelijke opleiding.

De KNAW brengt eind oktober een advies uit over deze problematiek. Ze is door het ministerie van OCW gevraagd manieren te zoeken om de meer studenten te laten instromen bij de universitaire opleidingen Nederlandse taal en cultuur.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden