Nieuwsbrief Adviesraden

Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem (Rli)

Om ook op termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel, in een gezonde leefomgeving, te kunnen garanderen zijn aanpassingen noodzakelijk in het voedselsysteem. Een verschuiving in de productie en consumptie van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten is daarbij onvermijdelijk. De eerste stappen in deze transitie zijn gezet. Een transitie die ook grote veranderingen met zich mee brengt voor de consument, de retail en voedselindustrie en voor de boerenbedrijven. 

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bereidt een advies voor over de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem in een gezonde leefomgeving. Hoe deze transitie te versnellen en wat daarbij de taken zijn voor de verschillende overheden is onderwerp van dit adviestraject. De Rli neemt daarbij als vertrekpunt een aantal nationale en internationale afspraken zoals het Klimaatakkoord van Parijs, de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de Richtlijnen Gezonde Voeding 2015.

Het advies wordt naar verwachting begin 2018 uitgebracht.

Nieuwsbrief Adviesraden