Nieuwsbrief Adviesraden

De Raad voor de leefomgeving in infrastructuur (Rli) is gestart met een advies over luchtvaartbeleid. De minister van Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan de Luchtvaartnota en heeft de raad om advies gevraagd. De raad constateert dat de wereldwijde voortgaande groei van de luchtvaart en doelen voor het klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving van mensen op gespannen voet met elkaar staan. Deze spanning vraagt om een nieuwe manier van kijken in het luchtvaartbeleid.

Het advies richt zich op de luchtvaart in Nederland, met aandacht voor zowel de landzijde als de luchtzijde. Daarbij neemt de Rli onvermijdelijk de samenhang met de internationale luchtvaart mee. De primaire focus ligt op de burgerluchtvaart, zowel vracht- als personenvervoer. Het advies heeft betrekking op de nationale luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens, het luchtverkeer en het luchtruim. 

De Rli verwacht het advies in april 2019 uit te brengen.

Nieuwsbrief Adviesraden