Nieuwsbrief Adviesraden

Leesbevordering (Onderwijsraad)

Hoe kunnen de leesvaardigheid en de leesmotivatie van jongeren worden verbeterd? Deze vraag staat centraal in een advies waaraan de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur samen werken.

Het advies is op verzoek van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zal voor de zomer van 2019 verschijnen.

Nieuwsbrief Adviesraden