Nieuwsbrief Adviesraden

Leeftijdsgrenzen (RVS)

Leeftijdsgrenzen in de wetgeving hebben een belangrijke impact op de levens van jongeren. Maar wat zijn de argumenten om verschillende leeftijdsgrenzen te hanteren voor bijvoorbeeld roken, drinken, blowen, het halen van het rijbewijs en de keuzes die jongeren kunnen maken met betrekking tot medische handelingen? Tegen wat voor problemen lopen jongeren in de praktijk aan door wettelijke leeftijdsgrenzen? Hoe verhouden leeftijdsgrenzen zich tot de ontwikkeling van jongeren? En wat zou er mogelijk moeten veranderen aan de wettelijke leeftijdsgrenzen om de gezondheid en het welzijn van jongeren te verbeteren? 

In het project ‘Leeftijdsgrenzen’ richt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) zich op de achterliggende gedachten en afwegingen van de in de wet- en regelgeving gehanteerde leeftijdsgrenzen. Hierbij richt de RVS zich in het bijzonder op jongeren en ligt er een nadruk op de jeugdzorg. 

Het advies wordt begin juni 2018 verwacht. 

Nieuwsbrief Adviesraden