Nieuwsbrief Adviesraden

Financialisering (WRR)

De recente economische crisis begon met een crisis in de financiële sector. Als dit iets duidelijk heeft gemaakt is het wel dat de sterke verwevenheid tussen de financiële sector en economie en maatschappij bepaald niet zonder risico’s is. In het project 'Financialisering' onderzoekt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) deze verwevenheid, en de mogelijkheden hier beleidsmatig mee om te gaan.

Het onderzoeksproject bestaat uit twee fasen. In de eerste fase (najaar 2013 tot en met 2015) richt de WRR zich vooral op de verwevenheid tussen het financiële systeem en de reële economie. Vragen die daarbij centraal staan zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de verschillende functies van het economisch systeem en hoe zijn die in het huidige financiële systeem, en specifiek in de Nederlandse financiële sector, toebedeeld? Wat is de bijdrage van de financiële sector aan de reële economie? Hoe kunnen we die meten en waarderen? In de tweede fase van het project gaat de WRRverder in op de gevolgen van de financialisering voor de samenleving.

Nieuwsbrief Adviesraden