Nieuwsbrief Adviesraden

Landeninformatie (ACVZ)

Bij de beoordeling van een asielverzoek is het gebruik van landeninformatie van cruciaal belang. Maar hoe beoordeel je of informatie over het land van herkomst van de asielzoeker actueel, nauwkeurig en relevant is? De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft deze vraag voorgelegd aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Het advies zal naar verwachting in het voorjaar 2020 uitkomen.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden