Nieuwsbrief Adviesraden

Jongens en meiden in het Onderwijs (Onderwijsraad)

In het onderwijs presteren meiden over de gehele linie beter dan jongens. Zijn er oorzaken aan te wijzen in het onderwijsstelsel in de manier waarop er met jongens en meiden wordt omgegaan op school? Of strekken de verschillen tussen meiden en jongens zich sowieso uit tot bijvoorbeeld hun cognitieve ontwikkeling of hun houding ten aanzien van onderwijs? Op verzoek van de Tweede Kamer werkt de Onderwijsraad aan een verkenning over dit thema.

De raad wil zich in deze verkenning niet alleen buigen over de verschillen tussen meiden en jongens in het funderend onderwijs, en de factoren binnen het onderwijs die deze verschillen kunnen verklaren. Hij kijkt ook naar hoe deze verschillen doorwerken in hun verdere loopbaan in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt daarna. De verkenning verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden