Nieuwsbrief Adviesraden

Inzet financiële instrumentarium voor circulaire economie (SER)

Eind dit jaar is het SER-advies klaar over de vraag hoe het bestaande financiële instrumentarium beter is in te richten op de overgang naar een circulaire economie. In het advies zal de SER ook aandacht schenken aan bredere afwegingen, zoals een eerlijke verdeling van lusten en lasten (bestedings- en werkgelegenheidseffecten) tegen de achtergrond van de doelen van het sociaaleconomisch beleid: duurzame groei, hoge arbeidsparticipatie en een redelijke inkomensverdeling.

Meer informatie 

Nieuwsbrief Adviesraden