Nieuwsbrief Adviesraden

Internationale bereikbaarheid spoor (Rli)

Hoe kunnen belemmeringen worden weggenomen die in de weg staan van een betere bereikbaarheid (van en vanuit Nederland) per spoor? Dat is de centrale vraag die de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)  zich in het kader van dit nieuwe adviestraject stelt. De raad verwacht het advies in juli 2020 uit te brengen.

Nederland heeft een goed functionerend binnenlands spoorwegnetwerk voor personenvervoer maar, enkele uitzonderingen daargelaten, de treinverbindingen van en naar het buitenland laten nog te wensen over. De reistijden zijn te lang, de aansluitingen zijn slecht, de aanschaf van tickets is lastig en de prijzen zijn hoog. Deze en andere problemen ontstaan door een aantal factoren die de internationale spoorbereikbaarheid van en vanuit Nederland belemmeren. Het gaat hierbij om meer dan ontbrekende schakels en technisch/fysieke beperkingen in de infrastructuur. Er zijn ook ‘zachte’ factoren zoals een gebrek aan beschikbare reisinformatie, problemen met de aanschaf van internationale treinkaartjes (ticketing), de prijsvorming, niet-compatibele internationale regelgeving en een gebrek aan samenwerkingsbereidheid die een betere bereikbaarheid in de weg staan. De Rli focust zich in dit advies op de bereikbaarheid voor het personenvervoer.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden