Nieuwsbrief Adviesraden

Innovatief vermogen (AWTI)

Benut Nederland zijn innovatieve vermogen ten volle?

Innovatie is te beschouwen als één van de voornaamste drijvende krachten achter de ontwikkeling van onze economie en samenleving. Innovatie is dan ook een kernconcept binnen het economische denken en een best practice voor verandering bij overheden, publieke organisaties en sectoren zoals de zorg en het onderwijs.

Nederland staat te boek als land met een hoog innovatief vermogen. Dit vanwege onze steeds weer hoge scores op ranglijsten die ‘nationale innovatie systemen’ beschrijven. Doorgaans hebben we een plaats in de top 5 wereldwijd, met als belangrijkste kracht: onze basisinfrastructuur. Daaronder valt veel: onderwijs en onderzoek, gezondheidszorg, marktefficiëntie, kennisverbinding, ICT-gebruik en ondernemerschap. 

In dit advies richt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) zich op de vraag of ons nationaal innovatiesysteem in voldoende mate die innovaties voort weet te brengen die bijdragen aan de oplossen van maatschappelijke opgaven, of deze innovaties zich gemakkelijk verspreiden en welke rol de overheid hierbij heeft. 

Publicatie is voorzien voor begin 2018.

Nieuwsbrief Adviesraden