Nieuwsbrief Adviesraden

Impact in kaart (KNAW)

Onderzoeksfinanciering wordt steeds meer gebaseerd op de prestaties van onderzoekers en vakgroepen: wetenschappelijke, maar ook op die op het gebied van maatschappelijke en economische impact. Maar welke instrumenten zijn geschikt om de impact van wetenschappelijk onderzoek te bepalen? Die vraag stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) centraal in een advies dat zij begin november uitbrengt. Het advies is op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW). Hiernaast wil de KNAW in het advies eventuele lacunes zichtbaar maken en aanbevelingen doen voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten.

Meer informatie

Andere aankomende KNAW-adviezen

Eind 2018 en begin 2019 komt de KNAW ook met adviezen over ‘Publieke en private investeringen in onderzoek’, over ‘Streefbeelden dierproefvrij onderzoek’ en over de ‘Toegankelijkheid van data uit publieke en semipublieke administraties voor onderzoek’.

Meer informatie over het actuele overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden