Nieuwsbrief Adviesraden

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027 en kringlooplandbouw (Rli)

Welke ruimte is er om met GLB-middelen wettelijke en bovenwettelijke doelen op het gebied van landbouw, natuur en water, die passen binnen de overgang naar kringlooplandbouw, te realiseren? Hoe kan met het nationaal strategisch plan via pijler 1 en pijler 2 op de meest effectieve wijze worden gestuurd op doelen ten aanzien van klimaat, bodem, biodiversiteit, milieu en landschap? Deze vragen staan centraal in het advies over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027 en kringlooplandbouw dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voorbereidt.

De Rli onderzoekt hoe de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan bijdragen aan de gewenste transformatie naar kringlooplandbouw in Nederland op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid.   

De raad verwacht het advies eind mei uit te brengen.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden