Nieuwsbrief Adviesraden

Ethische aspecten van medische expertsystemen (CEG)

Wat zijn de gevolgen van het gebruik van kunstmatige intelligentie op de relatie tussen arts en patiënt? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor beslissingen die worden ‘ingefluisterd’ door medische expertsystemen? Deze en andere vragen komen aan de orde in een signalement dat het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) binnenkort uitbrengt. 

Medische expertsystemen brengen diverse informatiebronnen bij elkaar en vertalen die naar behandelopties voor patiënten. Deze toepassing van kunstmatige intelligentie kan als hulpmiddel fungeren voor de arts. Het systeem kan verkeerde diagnoses en onterecht ingezette interventies helpen voorkomen. Tegelijkertijd werpt de ontwikkeling ervan ook belangrijke ethische vragen op. 

Dit signalement verschijnt begin juli 2018. Meer weten? Kijk dan op www.ceg.nl

Nieuwsbrief Adviesraden