Nieuwsbrief Adviesraden

Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving (Rli)

Hoe hangen digitalisering en duurzaamheidstransities samen: En welke rol van de overheid is mogelijk, nodig en effectief om digitalisering te laten bijdragen aan de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving? Deze vragen staan centraal in het nieuwe adviestraject  van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) Toegang tot de stad. Het advies verschijnt naar verwachting eind 2020.

De voortgaande digitalisering zal fundamentele veranderingen teweegbrengen in onze samenleving maar is nog nauwelijks georiënteerd op duurzaamheid. Digitale technologie draagt vooralsnog vooral bij aan efficiëntie en groei in bestaande markten en er zijn signalen dat de huidige ontwikkeling van digitale technologie duurzaamheidsproblemen dreigt te vergroten. In het advies ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving’ richt de Rli zich op de betekenis van de digitale transitie voor de overgang naar een duurzame leefomgeving. In het adviestraject legt de raad de nadruk op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die Nederland heeft onderschreven, voor zover die specifiek over de leefomgeving gaan.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden