Nieuwsbrief Adviesraden

De stad als gezonde habitat (Rli)

In hoeverre kan de leefomgeving bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad? Wat is de rol van de rijksoverheid en andere overheden hierbij? Hoe kunnen vernieuwende interventies ter bescherming en vooral ter bevordering van de gezondheid in de stad door versnelde opschaling ook elders worden ingezet? Deze vragen staan centraal in een advies dat de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) in voorbereiding heeft.

In steden gebeurt er al veel rondom de gezonde stad. Er is veel lokale dynamiek in steden, met diverse succesvolle en kansrijke nieuwe manieren om een gezondere stad na te streven. Vanuit deze lokale initiatieven wil de Rli doorredeneren. Daarbij hanteert hij een brede definitie van gezondheid, namelijk de optelsom van het lichamelijk, mentaal en sociaal-maatschappelijk welbevinden van burgers. In september 2017 organiseerde de Rli twee creatieve sessies voor ontwerpend onderzoek voor de gezonde stad.

Het advies wordt naar verwachting in april 2018 gepubliceerd.

Nieuwsbrief Adviesraden