Nieuwsbrief Adviesraden

Adviesaanvraag Concessiebeleidsplan Regionale Publieke Omroep (Raad voor Cultuur)

Voor de eerste keer heeft de Regionale Publieke Omroep (RPO) een concessiebeleidsplan gemaakt, waarin wordt beschreven hoe de publieke mediataken op regionaal niveau worden uitgevoerd.

Staatssecretaris Dekker (Media) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een advies uit te brengen over dit plan. 

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn onder meer de mate waarin het plan bijdraagt aan de journalistiek in de regio en de toekomstbestendigheid van de regionale, publieke media-instellingen. Ook vraagt de staatssecretaris om in te gaan op de samenwerking met andere partijen, maar óók op de onderlinge samenwerking tussen de regionale, publieke media-instellingen en de rol van de RPO daarbij. 

De staatssecretaris wil het advies uiterlijk 29 september 2017 ontvangen.

Nieuwsbrief Adviesraden