Nieuwsbrief Adviesraden

Aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland (KNAW)

Er werken veel buitenlandse wetenschappers in Nederland, en omgekeerd.  Is er  sprake van een brain drain of juist van een brain gain? En wat kan Nederland doen om aantrekkelijk te zijn voor buitenlandse onderzoekstalenten? 

De KNAW heeft een commissie ingesteld om in kaart te brengen hoe aantrekkelijk Nederland is voor onderzoekstalenten en te adviseren over gewenste acties op dit gebied. De commissie analyseert de aantrekkelijkheid van Nederland in vergelijking met een aantal referentielanden en adviseert vervolgens over manieren om Nederland (nog) aantrekkelijker te maken voor toptalent en toponderzoekers.

Het advies over de aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland verschijnt eind januari. Kort daarna zal hierover ook een bijeenkomst plaatsvinden. Informatie hierover vindt u te zijner tijd op de website van de KNAW.  

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden