Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Agenda

Keynote speaker tijdens de WRR-Lecture is Ute Frevert, wetenschappelijk lid van het Max Planck Institute en mededirecteur van het Max Planck Institute for Human Development te Berlijn. Zij zal reflecteren op de rol van emoties...

Ξ Agenda

Sociale media overspoelen ons met informatie. Ook over politieke kwesties. Hoe herken je nepnieuws? Of wanneer zijn er onlinetrollen aan het werk die complottheorieën aanzwengelen? En zit je eigenlijk zelf in een filterbubbel of...

Ξ Agenda

ProDemos organiseert in oktober vier colleges met als thema 'Mijn woede is wet'. Inspiratiebron voor deze collegereeks is de essaybundel ‘#WOEST’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). ROB-raadslid Sarah de Lange is een van...

Ξ Uitgelicht

Vraag partners in sportevenementen om hun maatschappelijke en economische doelen scherp te stellen en gebruik een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) om de waarde van sportevenementen transparant te maken. Dat staat in...

Ξ Nieuwe publicaties

De Onderwijsraad deelt de ambitie van minister Slob om de doelstelling en uitgangspunten van het burgerschapsonderwijs te verduidelijken. Het wetsvoorstel maakt volgens de raad nu echter onvoldoende duidelijk wat onder...

Ξ Nieuwe publicaties

Om een impuls te geven aan de manier waarop wordt aangekeken tegen financiële verhoudingen, ten opzichte van de verduurzamingsopgave heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de essaybundel ‘Verduurzaming, en nu de kosten...

Ξ Nieuwe publicaties

Vanuit de lucht is het goed te zien: Nederland is een ontwerp. Nooit af, altijd werk in uitvoering, het resultaat van de eeuwige strijd tegen het water. Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van...

Ξ Nieuwe publicaties

Laat leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag een half uur sporten en bewegen. Sporten en bewegen is volgens de raden belangrijk en hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het...

Ξ Nieuwe publicaties

De Europese Unie zal meer ruimte moeten bieden voor variatie om bijna dertig, onderling zeer verschillende Europese staten en hun burgers, te kunnen blijven verenigen. Variatie biedt mogelijkheden om onderwerpen die Europese...

Ξ Nieuwe publicaties

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) dwingt Nederland tot een heroriëntatie. Niet langer kan Nederland in de EU rekenen op Britse steun voor bijvoorbeeld de interne markt of om onwelgevallige...

Ξ Nieuwe publicaties

De verspreiding van innovaties in Nederland hapert. Nederland innoveert volop maar te veel innovaties blijven klein of ongebruikt doordat ze zich slecht verspreiden. De regering moet haar innovatiebeleid veel krachtiger richten...

Ξ Nieuwe publicaties

Niet alleen jongvolwassenen zelf, ook beleidsmakers, werkgevers en onderwijsinstellingen hebben een rol om knelpunten door mentale druk onder jongvolwassenen te voorkomen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit...

Ξ Nieuwe publicaties

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden dreigt een tweedeling in mensenrechten te ontstaan. Mensenrechtenverdragen die door het Koninkrijk zijn ondertekend, zijn vaak alleen in Nederland van kracht. Staatsburgers in het Caribische...

Ξ Nieuws

Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’. Het is nu aan het kabinet en de Tweede...

Ξ Nieuws

Geef bij de subsidieverlening in 2019-2020 voorrang aan sportevenementen die de status hebben van Olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Dat adviseert de Nederlandse Sportraad (Nlsportraad) minister Bruins van Medische Zorg en...

Ξ Nieuws

Welke rol kan ethiek spelen in het vormgeven van nieuwe voortplantingstechnologie? En welke implicaties heeft dit voor nieuwe gezinnen en families? Daarover ging de 6e Els Borst Lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid...

Ξ Nieuws

De AWTI heeft op 7 september zijn werkprogramma voor 2019 vastgesteld en aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De AWTI zal zich in 2019 onder andere buigen over de vraag hoe Nederland flexibeler...

Ξ Nieuws

Op Prinsjesdag presenteerde de Onderwijsraad zoals gewoonlijk het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar. In 2019 brengt de Onderwijsraad onder meer adviezen uit over Lezen en leesbevordering, De educatieve infrastructuur,...

Ξ Nieuws

Op 18 september heeft Minister Ollongren het Meerjarenprogramma 2018-2020 van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aangeboden aan de Tweede Kamer. In het programma staan de thema’s democratische rechtsstaat, veranderend...

Ξ Nieuws

Hoe kan worden gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende en binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij de economie, de samenleving en de leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken? En welke rollen dienen de...

Ξ Nieuws

Er bestaat brede waardering voor de onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige adviezen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De adviezen worden gewaardeerd vanwege hun kwaliteit en degelijkheid. Aandachtspunten...

Ξ Nieuws

Hoe gaan EU+-lidstaten om met secundaire migratie van asielzoekers? En kan Nederland daar lering uit trekken? Deze vragen heeft staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers voorgelegd aan de Adviescommissie voor...

Ξ Nieuws

De ministerraad heeft op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de benoeming van vier nieuwe (plaatsvervangende) kroonleden voor de Sociaal-Economische Raad (SER): prof.dr. M. (Maarten)...

Ξ Nieuws

Jakob van der Waarden is per 1 september 2018 algemeen secretaris/directeur van de Raad voor Cultuur. Van der Waarden volgt Jeroen Bartelse op, die aan de slag gaat als algemeen directeur van muziekpodium TivoliVredenburg.

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.