Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Agenda

Drones, 4D printing, DNA-sequencing, lab-on-a-chip, synthetic biology and artificial intelligence are just a few examples of disruptive innovations in food, mobility and buildings. They will inevitably interact, creating new...

Ξ Agenda

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid organiseert op 27 november de tweede Els Borst lezing. De lezing vindt plaats in de Week van de Reflectie en zal worden uitgesproken door Margo Trappenburg, onder de titel ‘Bescheiden...

Ξ Agenda

Op 31 oktober verschijnt Gescheiden werelden? Een verkenning van het SCP en de WRR over de vraag of er in Nederland sprake is van (nieuwe) sociaal-culturele scheidslijnen, en zo ja, hoe die er dan uitzien. Dreigt Nederland te...

Ξ Agenda

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) nodigt u uit voor het symposium Innovatie Werkt! Het symposium vindt plaats op 18 november aanstaande van 17:00-19:00 uur in de Pulchri Studio te Den Haag.

Ξ Agenda

Op woensdag 12 november houdt de commissaris van de koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, de jaarlijkse lezing van de Raad voor Openbaar bestuur (Rob). Hij spreekt onder de titel: 'Decentralisaties in openbaar besturen. Over...

Ξ Agenda

Op 6 november a.s. zal Joseph E. Stiglitz, econoom, hoogleraar aan de Columbia Universiteit, tevens Nobelprijswinnaar spreken over de toekomst van de globalisering.

Ξ Agenda

Met De Cultuurverkenning heeft de Raad voor Cultuur een agenda opgesteld voor het debat over cultuurbeleid.

Ξ Nieuws

Verschillende vormen van marktfalen gaan ten koste van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). De financieringsknelpunten vragen om een brede en structurele aanpak. Het is gewenst dat mkb-bedrijven minder...

Ξ Nieuws

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) gevraagd om advies uit te brengen over het versterken van de veiligheid op lokaal niveau en de voorwaardenscheppende rol van de...

Ξ Nieuwe publicaties

Op verzoek van de minister van EZ en de staatssecretaris van OCW maakt de AWTI tweejaarlijks een balans op van de topsectorenaanpak. De topsectorenaanpak is in 2010 ingezet waarbij negen sectoren aangewezen werden als topsector.

Ξ Nieuws
Fotografie: Valerie Kuypers

Op 2 oktober presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zijn rapport Naar een voedselbeleid aan minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken).

Ξ Nieuwe publicaties

De rechtsstaat biedt een helder kader om de financiering van maatschappelijke organisaties en activiteiten te beoordelen. Dat geldt ook voor buitenlandse financiering van moskeeën. Financiering is legitiem voor zover er geen...

Ξ Nieuwe publicaties

De gezondheidszorg die verband houdt met arbeid moet kwalitatief beter worden, effectiever, met meer kennis van zaken uitgevoerd en meer aandacht voor preventie en re-integratie. Deze zorg moet ook toegankelijk voor alle...

Ξ Nieuwe publicaties

In de omgang met veiligheidsvraagstukken die burgers beroeren, moet de overheid het evenwicht zien te bewaren tussen emotie en ratio. Burgers leggen de verantwoordelijkheid voor veiligheid in het sociale domein vaak als...

Ξ Nieuwe publicaties

Kunnen mensen alle keuzes en verleidingen die tegenwoordig op hen afkomen nog wel aan? Of is de ‘keuzedruk’ voor sommigen te hoog geworden? Die vragen werpt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op in het...

Ξ Nieuws

Op 3 september 2014 ontving wethouder Karin Lambrechts van Dordrecht het eerste exemplaar van het essay Inzet op civiel effect. De nieuwe WMO en de professional.

Ξ Nieuws

Per 1 september is Pauline Meurs de nieuwe voorzitter voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Daarmee is zij tevens beoogd voorzitter van de nieuwe RVS, waarin de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad...

Ξ Nieuws

De ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gevraagd hoe er vanuit het rijksbeleid het beste sturing kan worden gegeven op...

Ξ Nieuwe publicaties

De Sociaal-Economische Raad wil de regelingen voor onwerkbaar weer en werktijdverkorting handhaven. Hij verzet zich tegen het kabinetsvoorstel om ze samen te voegen in een ‘calamiteitenregeling WW’.

Ξ Nieuwe publicaties

Dit is het beeld van universitair Groot-Brittannië en Noord-Ierland: twee topuniversiteiten (Oxford en Cambridge), enkele hoogwaardige instellingen daar net onder (waaronder University College London, Imperial College en...

Ξ Nieuwe publicaties

Mensen moeten directe inzage kunnen hebben in al hun gezondheidsgegevens, als zij dat willen. Om te beginnen moet dat mogelijk worden met een muisklik op een specifieke website. Dat recht op toegang tot de eigen gegevens moet...

Ξ Nieuwe publicaties

De vaste boekenprijs moet voorlopig blijven bestaan, vanwege het culturele en maatschappelijke belang van een brede beschikbaarheid en verscheidenheid aan boeken. Afschaffing is op korte termijn volgens de Raad voor Cultuur niet...

Ξ Nieuwe publicaties

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft het advies 'Sporen uit het verleden uitgebracht'.

Ξ Nieuws

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) heeft twaalf essays gebundeld in de 'Nationaal belang in Meervoud. Perspectieven op internationale politiek'.

Ξ Nieuwe publicaties

De crisis rond Oekraïne en de Krim heeft uitgewezen dat Rusland niet schuwt machtspolitiek te bedrijven met energie. Gemiddeld betrekt de EU circa een kwart van haar gas uit Rusland. Een aantal oostelijk gelegen lidstaten is voor...

Ξ Nieuws

Rekennormen domineren al te veel het veiligheidsbeleid. De overheid moet daarom meer recht doen aan de afzonderlijke beschrijving van risico’s en hun mogelijke gevolgen

Ξ Nieuwe publicaties

De gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van kunstenaars in tijden van crisis en bezuinigingen zijn volgens de Raad voor Cultuur prijzenswaardig. Velen gaan als zelfstandige aan de slag, leggen nieuwe verbindingen en...

Ξ Nieuwe publicaties

Het internationale economische en financiële stelsel functioneert niet goed en is dringend aan hervorming toe. Als niet snel wordt ingegrepen, raakt het hopeloos achterhaald. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken...

Ξ Nieuwe publicaties

Ambtelijke en politieke leidinggevenden van overheidsorganisaties moeten zich inzetten voor een beter contact tussen burgers en overheid. Een proefproject van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties wijst uit...

Ξ Uitgelicht

Is Nederland het egalitaire land waarvoor het lange tijd is gehouden? ‘Wij zijn het land van vrijheid, blijheid én gelijkheid’, schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over deze beeldvorming. Om er direct aan...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.