Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Agenda

Op 6 november a.s. zal Joseph E. Stiglitz, econoom, hoogleraar aan de Columbia Universiteit, tevens Nobelprijswinnaar spreken over de toekomst van de globalisering.

Ξ Agenda

Op 4 juli publiceert de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg het advies ‘Ongedolven goud: van data naar info’ (RVZ).

Ξ Agenda

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg organiseert op 19 juni het symposium ‘Zorgstelsel op koers of op drift?’ ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter, Rien Meijerink, en drie leden van de RVZ: Didi Braat, Henk Bosma...

Ξ Nieuwe publicaties

Op 3 juni 2014 heeft de raad ‘Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven’ aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Ξ Nieuws

Het voorstel tot herziening van de Kaderwet adviesraden, waarin onder meer wordt geregeld dat de regering niet meer verplicht is te reageren op adviezen van de adviesorganen heeft menig adviseur geraakt.

Ξ Nieuws

Mensen zullen zelf meer moeten doen voor hun gezondheid en zorg, meer zelf moeten betalen en meer verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die zij maken. Wat de toekomst ook brengt, vast staat dat de zorgkosten...

Ξ Nieuwe publicaties

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid presenteerde op 28 mei het signalement ‘Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt. Reflecties van patiënten en artsen over gezamenlijke besluitvorming’.

Ξ Nieuws

Op 27 mei presenteerde de WRR zijn adviesrapport Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties.

Ξ Nieuwe publicaties

Onderlinge concurrentie tussen gemeenten om een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat is een strategie van het verleden. De toekomst van de Nederlandse stedelijke agglomeraties is gebaat met beleidsmatige samenwerking, niet met...

Ξ Nieuwe publicaties

Bewuste discriminatie op de arbeidsmarkt is in Nederland van bescheiden omvang. Onbewuste vooroordelen en stereotyperingen zijn veel vaker de oorzaak van ongelijke behandeling. Het tegengaan van discriminatie in het werk vergt...

Ξ Nieuws

De SER raadt bedrijven aan het initiatief te nemen om convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te sluiten met de overheid en maatschappelijke organisaties. Daarmee ontstaat een nieuw instrument om...

Ξ Nieuwe publicaties

Nederlandse politici moeten niet terugschrikken voor het politiseren van het debat over Europa. Het publiekelijk zichtbaar maken van geschilpunten over Europese kwesties in dat debat kan bijdragen aan een grotere betrokkenheid...

Ξ Nieuwe publicaties

De investeringen in de leefomgeving van steden en dorpen zullen de komende jaren dalen, als gevolg van teruglopende inkomsten van de gemeenten. Behalve door de bezuinigingen op de rijksbegroting komt dat door de lagere...

Ξ Nieuwe publicaties

De omgang met verschil is een kerndilemma bij de terugtredende overheid. Daarover hebben Albert Jan Kruiter en Willemijn van der Zwaard op verzoek van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling het essay ‘Dat is onze zaak. Over...

Ξ Nieuwe publicaties

De Raad voor de financiële verhoudingen is kritisch over de herijking van het gemeentefonds. In een advies dat de raad op verzoek van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft uitgebracht, staat dat een beperking van de...

Ξ Nieuwe publicaties

‘Leerwinst’ en ‘toegevoegde waarde’ zijn waardevolle instrumenten voor scholen om hun onderwijs te verbeteren. Inzicht in de ontwikkeling van leerlingen, oftewel ‘leerwinst’, helpt leraren hun onderwijs goed af te stemmen op hun...

Ξ Nieuwe publicaties

De Raad voor het openbaar bestuur heeft op 7 april zijn essaybundel ’Politieke partijen; overbodig of nodig?’ gepresenteerd. De bundel is een vervolg op eerdere adviezen en activiteiten over de toekomst van politieke partijen.

Ξ Nieuwe publicaties

Het Nederlandse Sinterklaasfeest maakt weinig kans op een plek op de Unesco-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed. Voor plaatsing op deze lijst hanteert de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschappen en cultuur een definitie...

Ξ Nieuwe publicaties

Mag de overheid zich bemoeien met de wijze waarop ouders hun kinderen opvoeden? Of mag je baas eisen dat je stopt met sporten omdat je vanwege vele blessures minder kan werken? Veel ziekten en aandoeningen worden veroorzaakt door...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.