Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuwsbrief nr. 1 2014

Geachte lezer, Hierbij het eerste nummer van de gezamenlijke nieuwsbrief van de adviesraden. Indien u op hoogte wilt blijven van de activiteiten van de adviesraden, dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden voor deze...

Ξ Agenda

Op donderdag 24 april presenteert de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg zijn advies 'Met de kennis van later. Naar een toekomstgericht zorgbeleid'.

Ξ Agenda
Foto: David Rozing/ Hollandse Hoogte
Foto: Jan-Dirk van der Burg/ Hollandse Hoogte

Op 23 april 2014 biedt de Rli de adviezen 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' en 'Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving' aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister...

Ξ Agenda

Aan de vooravond van de Europese verkiezingen zijn de debatten verhit en concentreren zij zich veelal rondom de kwestie 'meer of minder Europa'. Maar hoe geïntegreerd is de Unie nu daadwerkelijk? Zijn we wel zo - onderling -...

Ξ Agenda

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) organiseren het Rathenau Instituut en de WRR een debatreeks over het thema ’Vertrouwen in de wetenschap’. Wat verwacht het publiek eigenlijk van de...

Ξ Nieuws

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur werkt aan het advies ‘Afwegingskaders risicobeleid’. In dit advies gaat de raad op zoek naar de grondslagen voor een nieuw risicobeleid door een meer fundamentele beschouwing van het...

Ξ Nieuwe publicaties

Op 7 april presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur zijn essaybundel ’Politieke partijen; overbodig of nodig?’. Na een opmaat van Prof. dr. Gerrit Voerman ging een panel met voorzitters van drie politieke partijen (CDA, D66...

Ξ Nieuwe publicaties

Technologische vernieuwingen gaan razendsnel en het mediagebruik verandert ingrijpend. Een toekomstbestendige publieke omroep moet hierop inspelen en zich ontwikkelen tot een innovatieve en slagvaardige mediadienst die op alle...

Ξ Nieuwe publicaties

De overheid kan de autonomie van burgers versterken met behulp van nieuwe inzichten uit de psychologie en de gedragseconomie, maar alleen onder strikte voorwaarden. Nudging, het sturen van gedrag via automatische en onbewuste...

Ξ Nieuwe publicaties

Nederland moet zijn beleid voor staatlozen aanpassen stelt de ACVZ in dit advies. Nederland heeft de internationale verplichting staatlozen te beschermen en staatloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Een deugdelijke vaststelling...

Ξ Nieuws

Hoe is het gesteld met de gelijkheid in Nederland? In het voorjaar publiceert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een bundel over geld en (on)gelijkheid.

Ξ Nieuwe publicaties

China moet medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de oplossing van mondiale vraagstukken door het land in verdergaande mate te integreren in het stelsel van wereldbestuur.

Ξ Nieuws
Foto: Roel Burgler/Hollandse Hoogte

Goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties stelt mensen met een zorgvraag in staat om regie over hun eigen leven te houden. De samenwerking in de domeinen wonen, zorg en welzijn staat echter...

Ξ Nieuws

De Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft het jaarverslag over 2013 begin februari aangeboden aan de regering en het parlement. Omdat het jaarverslag tweetalig (Nederlands en Engels) in druk wordt uitgebracht zal de...

Ξ Nieuwe publicaties
Foto: Corbis Images/ Hollandse Hoogte

Op 5 maart 2014 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur het advies ‘Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis’ aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM). In zijn...

Ξ Nieuws

Hoe staat Nederland er sociaal-economisch voor? Hoe hangt de Nederlandse driekleur erbij als het gaat om onderwijs, arbeid, inkomen, zorg, maatschappelijke participatie, duurzaamheid en innovatie? Hoe doet Nederland het in...

Ξ Nieuwe publicaties

Gemeenten die meerjarig tekort komen op hun budget voor het WWB-inkomensdeel kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een MAU.

Ξ Nieuws

Op 11 maart bracht de Raad voor het openbaar bestuur de korte publicatie 'Loslaten in vertrouwen: een wenkend perspectief voor gemeenteraden' uit.

Ξ Nieuwe publicaties

Steeds minder kinderen, jongeren en ouderen volgen in hun vrije tijd muziek- , schilder- of toneellessen. Zij moeten bovendien vaker op zoek naar andere locaties om hun passie te kunnen uitoefenen. Door bezuinigingen bij...

Ξ Nieuws

De SER-commissie IMVO roept bedrijven en belanghebbenden op invulling te geven aan MVO-risicomanagement. Startpunt daarbij is het identificeren, waar nodig prioriteren, en aanpakken van de risico’s op negatieve impact voor andere...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.