Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

KNAW – Rapport Evenwicht in het wetenschapssysteem

Onderzoeksfinancier NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) besteedt momenteel twee keer zoveel geld aan strategisch onderzoek als aan ongebonden onderzoek. Deze twee typen wetenschappelijk onderzoek zijn even belangrijk en daarom moet de verhouding tussen beide in evenwicht worden gebracht. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) in het op 29 januari 2020 verschenen rapport 'Evenwicht in het wetenschapssysteem'. Daarvoor moet het budget voor ongebonden onderzoek bij NWO worden verhoogd. Minister Van Engelshoven van OCW had de KNAW gevraagd te bekijken hoe de onderzoeksmiddelen, met name die van NWO, het best verdeeld kunnen worden over thematisch en vrij onderzoek.

Tussen de voorgestelde pijlers voor ongebonden en strategisch onderzoek moet verder een duidelijk onderscheid komen. In de strategische pijler is winst te behalen met meer synergie, bijvoorbeeld tussen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het Kennis- en Innovatiecontract (KIC, de topsectoren).

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden