Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

AWTI – Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zoals artificiële intelligentie, biotechnologie, nanotechnologie en kwantumtechnologie helpen ons met baanbrekende innovaties op alle fronten vooruit. Ze zorgen voor betere medische zorg, schoner vervoer en efficiëntere en schonere productie. Om mee te kunnen blijven doen op het wereldwijde hightechtoneel, moet de regering meer richting geven aan investeringen in de ontwikkeling van deze sleuteltechnologieën. Daarvoor is een integrale aanpak nodig die de krachten bundelt en economische kansen, maatschappelijke uitdagingen en publieke waarden met elkaar verbindt. Dit zegt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in het advies ‘Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën’. Het advies is op verzoek van de regering opgesteld en werd op 29 januari 2020 aangeboden aan mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Sleuteltechnologieën hebben een grote, niet weg te denken impact op wetenschap, samenleving en economie. De ontwikkeling ervan roept ook vragen en zorgen op, bijvoorbeeld over veiligheid en privacy. Het zijn vragen die niet binnen de landsgrenzen zijn op te lossen omdat de ontwikkeling van sleuteltechnologieën mondiaal en razendsnel gaan. Nederland heeft een goede kennispositie op dit gebied, maar andere landen investeren er al langer, meer en gerichter in. Als we niet in de voorhoede mee blijven doen en de ontwikkeling en toepassing van deze technologieën overlaten aan andere landen, dan worden we afhankelijk van elders gemaakte keuzes die grote impact hebben op onze economie en samenleving.

Aanbevelingen
De AWTI doet daarom de volgende aanbevelingen aan de regering:

  • Maak een helder kader met daarin de strategische afwegingen die voor Nederland van belang zijn. Alleen dan zijn weloverwogen keuzes mogelijk en heeft ons land invloed op de ontwikkeling van sleuteltechnologieën.
  • Roep kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op om nationale sleuteltechnologieprogramma’s te ontwikkelen en daarmee een impuls te geven aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Deze programma’s bundelen langs de gehele kennis- en innovatieketen onderzoek en ontwikkeling op een specifieke technologie of combinatie van technologieën.
  • Kies niet zelf tussen programma’s, maar vraag onafhankelijke experts te kiezen met behulp van het kader.
  • Investeer tussen de 0,5 en 1 miljard euro extra per jaar in nationale sleuteltechnologieprogramma’s om in de pas te lopen met andere landen. Laat dit niet ten koste gaan van de investeringen in de brede kennisbasis. Meer geld maakt internationale samenwerking mogelijk, trekt toptalent aan en vergroot de kans op doorbraken.

Deze aanpak zorgt voor een gerichte impuls zodat Nederland zijn vooraanstaande rol kan behouden. Hij zorgt ervoor dat keuzes doordacht en op basis van deskundigheid worden gemaakt en minder afhankelijk worden van gepolder, gevestigde belangen en sterke lobbyisten.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden