Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AWTI - Verslag symposium De rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities

Op 7 februari organiseerde de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) een symposium over de versterking van de rol van wetenschap, technologie en innovaties in maatschappelijke transities. Dit ter gelegenheid van de publicatie van het nagenoeg gelijknamige advies ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’. Nederland staat voor urgente maatschappelijke opgaven om te komen tot toekomstbestendige systemen van onder andere energievoorzieningen, gezondheidszorg, voedsel en mobiliteit. Hiervoor zijn ingrijpende veranderingen in de samenleving en de economie nodig: maatschappelijke transities. Wat kunnen we doen om die transities te versnellen? En hoe kunnen wetenschap, technologie en innovatie (WTI) veel beter benut worden voor maatschappelijke transities?

Dagvoorzitter Maria Henneman licht aan het begin van de middag al een tipje van de sluier op: Durf een inspirerend toekomstbeeld te maken door alfa-, bèta- en gammawetenschappers, technologen, kunstenaars onder regie van de regering met medewerking van burgers. En breng zo noodzakelijke transities verder. Polder wat minder. Maak zo verantwoorde, aantrekkelijke keuzes. De zaal lijkt zich hier wel in te kunnen vinden, aldus de Mentimeter.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden