Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

WRR - Rapport Het betere werk

Bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid moeten inzetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in ons land: voor de economie en voor de sociale samenhang. Dit is de kernboodschap van het WRR-rapport ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’. Het rapport werd op woensdagavond 15 januari 2020 gepresenteerd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

In het rapport formuleert de WRR drie condities voor goed werk, die passen bij de wensen vanuit de Nederlandse samenleving en de aard van de economie namelijk: grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden; grip op het werk, dat wil zeggen autonomie en verbondenheid op het werk; en grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé. De raad doet negen aanbevelingen om de grip op geld, werk en leven te vergroten voor iedereen die werkt of wil werken. Bedrijven en instellingen zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van werk, maar ook de overheid kan helpen met het realiseren van goed werk voor meer mensen door goede wet- en regelgeving, toezicht, subsidies, door eisen te stellen bij aanbestedingen en het goede voorbeeld te geven als werkgever.

Meer informatie

Bekijk hier de video over het rapport

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden