Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Gastcolumn

Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli

Verbindend Verduurzamen

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert regering en parlement over de fysieke leefomgeving. In onze adviezen over energie, grondstoffen, voedsel, mobiliteit of het landschap is de transitie naar duurzaamheid de afgelopen jaren een centraal element. Die transitie gaat op allerlei manieren de leefomgeving beïnvloeden, of het nu gaat om windmolens en zonnepanelen, om hogere dijken of ruimte voor rivieren of om de balans tussen landbouw en natuur. De veranderingen die horen bij deze transitie maken veel los in de in de samenleving, op uiteenlopende manieren. De één gaat het niet snel genoeg, terwijl de ander zich juist afvraagt of niet overdreven wordt.

Dit burgerperspectief op de verduurzaming komt ook in onze adviezen terug. Wij adviseren bijvoorbeeld om de beleving van de burger centraal te stellen en om actief te werken aan betrokkenheid en participatie. Dat leidt in de raad ook tot discussie. Weten wij wel voldoende over hoe verschillende groepen in de samenleving tegen verduurzaming aankijken? Waar wij weerstand zien, komt dat voort uit onbegrip of onwetendheid of spelen er andere oorzaken? En wat kan of moet de overheid doen om de betrokkenheid van burgers te versterken?

Het afgelopen jaar is de raad op verschillende manieren met groepen uit de samenleving in gesprek gegaan over hun ideeën, zorgen en kansen rond verduurzaming. Met als doel beter te snappen wat er leeft en wat dat betekent voor onze adviezen, hoe we die opschrijven en hoe ze tot stand komen. Wij zijn natuurlijk niet de enige organisatie die deze vragen stelt. Overheden, maatschappelijke organisaties, de wetenschap en allerlei andere partijen uit het beleidsveld herijken hun verhouding tot de samenleving.

Op 26 maart gaat de Rli met al deze partijen in gesprek tijdens een door de raad georganiseerde conferentie Verbindend Verduurzamen. Hoofdvraag: hoe betrekken we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsbeleid? Die vraag is natuurlijk ook relevant voor andere maatschappelijke vraagstukken waarover onder meer adviesorganen zich buigen. Ik nodig u dan ook van harte uit om hierover mee te praten. Meer informatie vindt u op onze website.


Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden