Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

1 april 2020 – Discussiebijeenkomst advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ (Rli)

Op woensdag 1 april 2020 bespreekt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur de aanbevelingen uithet advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ dat op 11 maart verschijnt, met bestuurders, verantwoordelijken bij bedrijven en experts vanuit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overige belangstellenden.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden.

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden